PůjčkaJinak | CZ


Pobočka:
Ostrava, 702 00
Praha, 110 00
Česká republika

INFOLINKA:
+420 773 637 667

www.exekuce-oddluzeni.cz
info@exekuce-oddluzeni.cz

Otázky a odpovědi

Máte dluhy ? Závazky, půjčky, dluhy nebo jiné splátky se Vám nedaří splácet a zdají se být nekonečné ?

 

Je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později na Vás věřitel použije možnost vymožení dluhu exekuci.

Snažili jste se už někdy k vyřešení své situace získat půjčku od banky? Jistě jste se v takovém případě setkali s ohromnou byrokracií a nejrůznějšími překážkami. I když vám slibovali, že je možné získání půjčky ihned a bez potvrzení příjmu, čekala na Vás spousta vyřizování a museli jste předložit různá jiná potvrzení. Byli jste prověřování přes registry dlužníků a na základě zápisu v registru dlužníků se Vaše naděje na poskytnutí úvěru se rázem rozplynula, neboť banka vám v takovém případě prostě nepůjčila.

Pokud jste i Vy v obdobné situaci, pak pro Vás máme řešení. Naše společnost poskytuje kvalitní finanční a poradenské služby. Zaměřujeme se zejména na nebankovní půjčky, zástavy, oddlužení, odkupy nemovitostí a na řešení exekuce.

U nás se nesetkáte se zbytečným papírováním či prověřováním. Nebudeme po vás chtít další ručitele. Nezajímá nás potvrzení příjmu a do registru dlužníků nenahlížíme.

Naším cílem je vytvoření individuálního a optimálního řešení pro každého klienta a zejména jeho rychlé a snadné finanční zabezpečení. Vyřešíme Vaši situaci s nejnižšími náklady a velice citlivě, nastavíme splátky dle Vašich možností. Poskytujeme kvalitní finanční a poradenské služby nejen v Moravskoslezském kraji, ale také po celé České republice. Nabízíme možnosti splácení na míru klientovi s RPSN od 39,91 %.


Poskytneme Vám ihned půjčku bez registru, bez potvrzení o příjmu, pro nezaměstnané, bez ručitele třeba i na 20 let.* ( * po splnění podmínek )

Dále také vyřešíme za Vás exekuční řízení, zástavní práva na nemovitostech, odkup a oddlužení nemovitostí.

Může být předmětem exekuce i majetek partnera ?

 

V praxi se často setkáváme s obavami lidí, kteří se možná i právem obávají zásahu exekutora, ač sami nejsou dlužníky. Nedávno jsme například řešili situaci rozvedené ženy středního věku, která se obávala exekuce uvalené na jejího exmanžela. Dluhy manžela vznikly v době manželství při jeho podnikání. Rozvedená žena se tímto obává, zda o majetek může přijít i ona. Zároveň nás požádala o radu, jak tuto situaci dále řešit.Existují vyjímky ze zákona

Obecně se má za to, že za závazky vzniklé během trvání manželství odpovídají manželé společně a nerozdílně. Vyjímkou jsou však závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů ( např. jde o závazky vázané na majetek nabytý děděním, darem nebo před manželstvím ).

Stejně tak se společná odpovědnost netýká závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jen jeden z nich bez souhlasu druhého. Pokud tedy manžel či manželka jako dlužník nebo ručitel žádnou smlouvu nepodepsal, pak Nejvyšší soud ČR přijal v této otázce závěr, že pro dluhy jednoho manžela se věřitel nemůže domáhat splacení dluhu žalobou vůči druhému z manželů.
To však neznamená, že by druhý manžel byl zcela nepostižitelný.


   
Ve spleti paragrafů

Předmětem exekuce pro dluhy vzniklé za trvání manželství může být tedy společný majetek, který byl nabyt za trvání manželství nebyl doposud vypořádán. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu však nemůže být uzavřena ku škodě věřitelů, jinak je vůči nim neúčinná.

To platí i tehdy, když závazek uzavřený jedním manželem bez souhlasu druhého přesahoval obvyklou míru přiměřenou poměrům manželů.
Exekuční právo za účelem ochrany věřitele před výmluvami manželů tuto úpravu záměrně neobsahuje.

Jestliže sjte uzavřeli tzv. předmanželskou smlouvu nebo jste se až za trvání manželství dohodli na zúžení stávajícího spoleného jmění manželů, můžete se této dohody vůči věřiteli a exekutorovi dovolávat jen v případě, že věřitel o tom při vzniku závazku věděl a obsah této dohody znal.

Pokud věřitel tyto informace při vzniku závazku od některého z manželů neměl nebo dohodu o zúžení společného jmění oba uzavřeli až po vzniku dluhu, pak se k ní v exekuci nepřihlíží.

 

Máte závazky, které už nezvládáte nebo v budoucnu nebudete zvládat splácet ?

 


Máme dostatek času na vyřešení situace ?

ODPOVĚĎ: I v případě, že již máte na Vaši nemovitost vydanou dražební vyhlášku, pořád můžeme vzniklou situaci vyřešit k Vaší spokojenosti.


Pokud jsem nevyzvednul žádné písemnosti z pošty, může se mně ještě exekuce dotknout?

ODPOVĚĎ: Bohužel, nepřebrání písemnosti je horší než jejich převzetí, protože dochází k fikci doručení a vy nevíte prakticky na čem jste a tudíž máme minimum informací k tomu, abychom našli nejlepší variantu, jak danou situaci vyřešit.Nebojte se nás kontaktovat i kvůli zdánlivě nepatrným případům, předejdete nepříjemným překvapením, např. při výši vyčíslení odměny exekutora.1,  Máte závazky, které už nezvládáte, nebo v budoucnu nebudete zvládat splácet?


2,  Neumíte si vyjednat se všemi Vašimi věřiteli (s těmi, od kterých jste si půjčili, a teď jim dlužíte) snížení splátek na únosnou mez?


3,  Je Vám jasné, že další půjčkou nic nevyřešíte, jen problém oddálíte?


4. Je Vám jasné, že Vám věřitelé navýší vaše závazky o sankční úroky a pokuty, které vyplývají ze smluv, které jste s nimi podepsali?

 

Pomůžeme Vám ! Volejte nám kdykoliv nebo nás kontaktujte elektronickou poštou. Vše seriózně a diskrétně.

 

Zajímají Vás věci, které nepodléhající exekuci ?

Ačkoli je smyslem exekučního řízení účinně a co nejrychleji uspokojit nároky věřitele, zákon poskytuje určitou ochranu i dlužníkovi. Tomu tak nesmějí být zabaveny zejména věci, které jsou pro něj či jeho rodinu životně nezbytné. Okruh věcí, které nejsou exekučně postižitelné, přestože náleží dlužníkovi a výtěžek jejich prodeje by mohl být použit na uspokojení vymáhané pohledávky.


Toto obecné vymezení blíže upřesňuje druhý odstavec téhož zákonného ustanovení, kde jsou uvedeny příklady věcí, které jsou takto vyloučeny z exekuce:

    - běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti
    - snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
    - zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo s tělesným handicapem
    - hotové peníze do částky 1 000 KčJe-li dlužník podnikatelem (viz definice podnikatele v ust. § 2 odst. 2 obchodního zákoníku), pak jsou podle ust. § 322 odst. 3 OSŘ z exekuce vyloučeny rovněž i věci, které dlužník nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti (o těch si více přečtete za týden). Má-li však být uspokojena pohledávka věřitele, v jehož prospěch vázne na těchto věcech zástavní právo, pak tyto věci exekučnímu postihu neuniknou.Pokud by si někdo na základě výše uvedeného výčtu myslel, že kupř. barevný televizor nepodléhá exekuci, protože patří mezi "obvyklé vybavení domácnosti", byl by na hrubém omylu. Soudní praxe totiž má tendenci vykládat pojem "obvyklé vybavení domácnosti" velice přísně. Stejně striktně soudy posuzují i otázku, jaké věci dlužník nezbytně nutně potřebuje ke svému podnikání.Věci ve vlastnictví povinného, které nepodléhají exekuci, jsou obecně vymezeny v prvním odstavci ust. § 322 OSŘ. Z exekuce jsou vyloučeny:

    - věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů,
    - věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.


Exekuce podnikatel
Je-li dlužník podnikatelem (viz definice podnikatele v ust. § 2 odst. 2 obchodního zákoníku), pak jsou podle ust. § 322 odst. 3 OSŘ z exekuce vyloučeny rovněž i věci, které dlužník nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Má-li však být uspokojena pohledávka věřitele, v jehož prospěch vázne na těchto věcech zástavní právo, pak tyto věci exekučnímu postihu neuniknou.


Splátky nebo majetek?

O tom, zda se bude oddlužení řešit plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty, rozhodují věřitelé. Na základě výsledků zjištěných pomocí tohoto kalkulátoru si tedy nelze udělat jednoznačný závěr  o tom, zda dlužníkův návrh na povolení oddlužení bude či nebude soudem povolen a jakým způsobem se případně povolené oddlužení bude řešit. Výsledky získané využitím kalkulátoru by neměly nahradit konzultaci dalšího postupu řešení Vašeho problému s odborníky.

Jednou ze základních podmínek pro povolení oddlužení je, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude alespoň 30% jejich pohledávek,pokud tito věřitelé s nižším plněním písemně souhlasí. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy bude dlužník hradit splátky po dobu 5ti let, přičemž jejich celková výše musí dosahovat alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, není-li dohodou s věřiteli podmínka úhrady alespoň 30ti% hodnoty pohledávek snížena.

Na internetu najdete různé kalkulátory splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, který slouží jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh na povolení oddlužení.

Záznamy: 1 - 4 ze 4