PůjčkaJinak | CZ


Pobočka:
Ostrava, 702 00
Praha, 110 00
Česká republika

INFOLINKA:
+420 773 637 667

www.exekuce-oddluzeni.cz
info@exekuce-oddluzeni.cz

Mobiliární exekuce

20.02.2012 12:38Úvodem je třeba říci, že se nejedná o institut, který by současný právní řád neznal. Naopak s ním operuje již několik let a bývá v praxi značně využíván. V podstatě se jedná o mnohým dobře známý výkon rozhodnutí (případně exekuce) prodejem věcí movitých, jehož zakotvení nalezneme jednak v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), popřípadě v zákoně o správě daní a poplatků, samostatnou úpravu obsahuje též insolvenční zákon, exekuční řád a další. Který z těchto předpisů použijeme, záleží na konkrétním vztahu, kterého se daná problematika dotýká. Např. úpravu obsaženou v občanském soudním řádu použijeme u případů vymáhání dlužného nájemného, naproti tomu pro zákon o správě daní a poplatků sáhneme tehdy, pokud budeme chtít vymáhat dluhy z nezaplacených řádně udělených pokut.

 

- pro více informací :  EXEKUCE - ODDLUŽENÍ